[x] ปิดหน้าต่างนี้


  มะเร็งปอด
  มะเร็งปอด (Lung Cancer) คือ เซลล์ส่วนใดส่วนหนึ่งภายในปอดที่มีความผิดปกติ และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายจนอาจแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นของร่างกาย

 

ในบทความนี้จะกล่าวถึงเพียงมะเร็งปอดที่เริ่มต้นจากเนื้อเยื่อภายในปอดเอง (Primary Lung Cancer) เนื่องจากมะเร็งปอดที่ตรวจพบมีหลายชนิด และเมื่อมีการแบ่งประเภทของมะเร็งปอดที่เกิดจากเนื้อเยื่อปอดเพียงอย่างเดียวโดยดูตามขนาดของเซลล์บริเวณที่เกิดมะเร็งจะพบได้บ่อยอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์เล็ก (Non-small Cell Lung Cancer) พบอัตราการเกิดได้บ่อยถึง 80-85% และมะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer) พบได้ประมาณ 10%-15% อีกทั้งยังมีแนวโน้มในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

 

อาการของมะเร็งปอด

 

มะเร็งปอดส่วนมากจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้น สามารถสังเกตได้จาก

 

ไอเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน

ไอปนเลือด

หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบากเป็นระยะเวลานาน

เจ็บหน้าอก

เบื่ออาหาร

น้ำหนักลดลงโดยไม่มีสาเหตุ

ปวดหรือเจ็บขณะหายใจหรือไอ

 

มะเร็งปอด

HonestDocs

 

 https://www.honestdocs.co/lung-cancer

 https://www.honestdocs.co/

 

 
 
  โดย : ดร. ภัทร   เข้าชม : 75 ครั้ง
วันที่ : จันทร์ ที่ 2 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
 


    กำลังแสดงหน้าที่ 1  |  1

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมิถุนายน 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมิถุนายน 2565 ฐาน SALARY_WEB เดือนมิถุนายน 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนเมษายน 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนเมษายน 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนเมษายน 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมีนาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมีนาคม 2565 ฐาน SALARY_WEB เดือนมีนาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
Tag Cloud
 
มะเร็งปอด-เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33