[x] ปิดหน้าต่างนี้


  สุขภาพ
  สุขภาพ

 

สุขภาพหมายถึงระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงานหรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป องค์การอนามัยโลกให้คำนิยาม "สุขภาพ" ไว้อย่างกว้างๆในธรรมนูญปี ค.ศ. 1948 ว่าหมายถึง

 

สภาวะอันสมบูรณ์ของความเป็นอยู่ดี (well-being) ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของบุคคล โดยมิได้หมายถึงเฉพาะแต่ความปราศจากโรค หรือความไม่ทุพพลภาพเท่านั้น (a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.)

 

แม้นิยามนี้จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในประเด็นของความไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ความคลุมเครือในด้านการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพแบบเป็นองค์รวม และประเด็นปัญญาที่ตามมาจากการใช้คำว่า "สมบูรณ์" (เนื่องจากทำให้เข้าใจไปว่าความมีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก) ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นนิยามที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ระบบจำแนกประเภทต่างๆ เช่น Family of International Classifications ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งประกอบด้วย International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) และ International Classification of Diseases (ICD) เป็นเกณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในการนิยามและวัดองค์ประกอบของสุขภาพ

 

 

สุขภาพ

HonestDocs

 https://www.honestdocs.co/

 http://www.honestdocs.co/sitemap

 
 
  โดย : ดร. ภัทร   เข้าชม : 17 ครั้ง
วันที่ : พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
 


    กำลังแสดงหน้าที่ 1  |  1

Re หัวข้อ :
รูปประกอบ : Limit 100 kB
รายละเอียด
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ชื่อของท่าน :


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมิถุนายน 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมิถุนายน 2565 ฐาน SALARY_WEB เดือนมิถุนายน 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนเมษายน 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนเมษายน 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนเมษายน 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมีนาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB เดือนมีนาคม 2565 ฐาน SALARY_WEB เดือนมีนาคม 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ฐาน SALARY_WEB ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
Tag Cloud
 
สุขภาพ-เว็บบอร์ด กระดานถาม-ตอบ
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33