[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวด่วน ขาวภายใน
  

ฐานSalary_Web เดือนพฤษภาคม 2563
ฐานSalary_Web เดือนพฤษภาคม 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน เมษายน 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน เมษายน 2563 
ฐาน salary web เดือนเมษายน 2563
ฐาน salary web เดือนเมษายน 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มีนาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มีนาคม 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
ฐานSalary_Web เดือนมีนาคม 2563
ฐานSalary_Web เดือนมีนาคม 2563 
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มกราคม 2563 
ฐานSalary_Web เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ฐานSalary_Web เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มกราคม 2563
รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มกราคม 2563 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมกราคม 2563
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนมกราคม 2563 
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 13 มกราคม 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 13 มกราคม 2563 
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 8 มกราคม 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 8 มกราคม 2563 
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญ ปี2562
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญ ปี2562 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนธันวาคม 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนธันวาคม 2562 
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนพฤศจิกายน 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนพฤศจิกายน 2562 

กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33