[x] ปิดหน้าต่างนี้


ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560
    Tag :

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อมูล   ณ  เดือนตุลาคม  2560ขนาดไฟล์ 152.4 KBs
 เข้าชม : 705  ดาวน์โหลด : 96  โดย : yooy
ประกาศ วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด
เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ...
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 13 มกราคม 2563
โดย : yooy
เรื่อง :รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบ...
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 8 มก...
โดย : yooy
เรื่อง :หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญ ปี25...
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้รับบำนาญ ปี2562
โดย : yooy
เรื่อง :เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2562
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนธันวาคม 2562
โดย : yooy
เรื่อง :ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนธันวาคม 2562
ฐานข้อมูล Salary_Web เดือนธันวาคม 2562
โดย : admin2
เรื่อง :สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ธันวาคม 256...
สลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ประจำเดือน ธันวาคม 2562
โดย : yooy
Tag Cloud
 
สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2561 เดือนตุลาคม 2560-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33