[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น ข่าวด่วน ขาวภายใน
  

ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนเมษายน 2564 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม 2564
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม 2564 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมกราคม 2564
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมกราคม 2564 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เงินเดือนพนักงานราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มิ.ย.2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มิ.ย.2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน พ.ค. 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน เมษายน 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน เมษายน 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มีนาคม 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มีนาคม 2563 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มกราคม 2563
รายยละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ วันที่ 31 มกราคม 2563 
รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มกราคม 2563
รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือน มกราคม 2563 
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 13 มกราคม 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 13 มกราคม 2563 
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 8 มกราคม 2563
รายละเอียดการโอนเงินค่าการศึกษาบุตรและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบำนาญ วันที่ 8 มกราคม 2563 
รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบนาญ โอน 22 พ.ย.2562
รายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ,ลูกจ้างประจำและผู้รับบนาญ โอน 22 พ.ย.2562 
แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
แบบ 7223 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
แบบ 7131 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

กำลังแสดงหน้าที่ 1
1 2 3 4 5 6 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวด่วน ข่าวเด่น
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33