[x] ปิดหน้าต่างนี้


  
ภาพกิจกรรมทั้งหมด


เรื่อง : ตัวแทนการเงินเข้าร่วมประชุมฯ
 วันที่ 13 ก.พ. 2555 เวลา 10:14:34
 ตัวแทนการเงินฯ สพม.33 เข้าร่วมประชุมฯsmiley 

เรื่อง : กีฬาสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์
 วันที่ 24 ม.ค. 2555 เวลา 10:34:27
 กีฬาสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์   วันที่ 6 มกราคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสานใต้ 

เรื่อง : กลุ่มงานการเงินกับกิจกรรมวันพ่อ 54
 วันที่ 23 ธ.ค. 2554 เวลา 12:28:54
 

จุดเทียนชัยถวายพระพร.... วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ณ ศาลากลาง จ.สุรินทร์smiley

กำลังแสดงหน้าที่ 1  จำนวน 3 อัลบัม
1

กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์
Copyright© 2011 All rights reserved. Powered by : maxsite 1.10
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33